CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng giúp JV-SYSTEM tuyển mộ,
nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia giỏi trong các ngành nghề hoạt động của JV-SYSTEM.
 


CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

“JV-SYSTEM luôn chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất – nâng tầm cho CBNV, từ đó xây
dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài giữa nhân viên và công ty”.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP
Nhằm giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với JV-SYSTEM thông qua những kiến thức về:
Văn hóa công ty
Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp.
Chia sẻ của Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
Chính sách & quyền lợi
Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)…


 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG


Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.
Kỹ năng làm việc
Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S.
Chương trình nâng cao trình độ CBNV
Hỗ trợ nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ ở các cấp bậc đại học và sau đại học.
Chương trình liên kết
Liên kết với các trung tâm đào tạo uy tín nhằm đào tạo cho cấp quản lý và lãnh đạo của công ty.

 


CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.
Mức lương cạnh tranh
JV-SYSTEM hướng đến việc xây dựng một chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự.
Lương thâm niên
Chế độ thưởng định kỳ cho những nhân viên gắn bó với công ty trên 5 năm, 10 năm, 15 năm…
Lương theo năng lực
CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp.


 
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI


Luôn được chú trọng nhằm mang đến cho CBNV môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết.
Du lịch
Chế độ nghỉ mát nghỉ dưỡng cho CBNV hàng năm
Đời sống nhân viên
Chế độ thăm viếng, hiếu hỉ các sự kiện của CBNV như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau ...
Bảo hiểm – Sức khỏe
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.