JV-SYSTEM LÀ TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐA NGÀNH CHUYÊN NGHIỆP

  • - Nhiều công ty thành viên.
  • - 6 công ty liên kết

Các đơn vị thành viên của JV-System hoạt động trong các lĩnh vực: Xuất khẩu lao động, Đào tạo tiếng Nhật, Xúc tiến đầu tư thương mại, Gia công cơ khí, Sản xuất dược và trang thiết bị y tế, Năng lượng - Môi trường, Kinh doanh nhà hàng

XKLĐ và Tư vấn du học
Đào tạo Nhật ngữ
Xúc tiến đầu tư thương mại
Gia công cơ khí trên Kim loại và vật liệu nhựa
Sản xuất Dược và trang thiết bị y tế
Năng lượng - Môi trường
Kinh doanh nhà hàng