Trách nhiệm xã hội của JV-SYSTEM thể hiện rõ ở ứng xử với người lao động, tập trung vào các điểm: Tiêu chuẩn sử dụng lao động, quyền lợi người lao động, môi trường làm việc..., nhằm tăng năng suất lao động, tạo sự gắn kết của các thành viên trong công ty.

Luôn coi trọng nhân tố con người với vai trò then chốt cho sự nghiệp phát triển và hội nhập trong thời gian qua, cũng như để thực hiện tốt chiến lược phát triển trong tương lai, JV-SYSTEM đã thực hiện hiệu quả chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài với tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Những hoạt động này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác nhân sự và khuyến khích cán bộ nhân viên nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý qua những khóa học, khóa đào tạo thiết thực, tạo môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thử thách, mở ra con đường thăng tiến cho nhân viên và luôn đánh giá cao những đóng góp của cán bộ nhân viên đối với sự phát triển chung của JV-SYSTEM.

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN JV-SYSTEM

Ban chấp hành Công đoàn hoạt động trên cơ sở đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích của toàn thể CBNV theo tiêu chí: Đẩy mạnh tuyên truyền giúp CBNV nhận thức rõ, việc làm thu nhập của họ phụ thuộc vào chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời chủ động xây dựng quan hệ hợp tác để xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa CBNV với Ban lãnh đạo.

- Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện để CBNV học tập nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp,

- Tổ chức thăm hỏi CBNV và gia đình trong các dịp ốm đau, hiếu hỉ; hỗ trợ, giúp đỡ CBNV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn,…

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBNV giải quyết các nhu cầu cơ bản của đời sống,

- Tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh, như cuộc thi “Hiểu và Cảm JV-SYSTEM”, hội thảo chuyên đề cho CBNV nữ ngày 8/3, tiệc sinh nhật được tổ chức hằng tháng,…

- Tổ chức các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn và nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể CBNV như lớp học Yoga, câu lạc bộ bóng đá, thi chạy việt dã, giải bóng đá mini nam…