XỬ LÝ LỚP

SS, SC, SKD, SK, SKS, SUS, AI, Cu, Brass, Teflon, MC nylon,

cung cấp theo cắt trong các tài liệu thanh toán của bạn như POM die-casting hoặc tương tự.

Chế biến các bộ phận chính xác

 Chúng tôi chấp nhận từ sản phẩm duy nhất sang sản xuất hàng loạt. Xử lý bề mặt vv cũng được thuê ngoài, nhưng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dụng cụ và dụng cụ

 Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để định vị jig, trung tâm jig, đo jig, fix jig vv Nếu nó đơn giản, nó sẽ được chấp nhận từ thiết kế.

Tốt hơn số lượng

 Chúng tôi nhấn mạnh vào chất lượng hơn là số lượng, và chúng tôi đang đổ công nghệ riêng của chúng tôi và trái tim của craftsmanship trực tiếp trong các sản phẩm của Nhật Bản.

 

 

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN
Tin tức ngành mới nhất

Updating ...!